RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

  • Arkiv

  • Månad: december 2015

    Sportlovsorkestern 2017

    18 december, 2015 Fyrbodal, Göteborg, Halland, Nyheter, Skaraborg, Södra Elfsborg Pia Hjalmarsson

    Sportlovsorkestern bildas vecka 7 varje år i Göteborgs Konserthus och består av ungdomar i åldrarna 14-19 år. Finalen på veckan är en helt egen konsert i Stora salen. Under repetitionerna coachas de unga musikerna av musiker ur Göteborgs Symfoniker och dirigenten Thord Svedlund Vara med i orkestern För sextonde året i rad välkomnar vi unga […]

    X