RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

  • Arkiv

  • Månad: november 2018

    Brassdag Vara 3 februari 2019

    26 november, 2018 Skaraborg Hanna Hult Rosén

    Vi har det stora nöjet att för tredje gången ha en brassdag i det fantastiskt fina Vara Konserthus. Ni som har spelat minst två år eller är mogna för repertoaren är välkomna. Vi samlas kl. 10:00 för gruppindelning och repetitioner. Klockan 12:30 äter vi lunch och varvar eftermiddagens musicerande med andra aktiviteter och avslutar med […]

    X