RUM:s teckning
!

Under juli månad är telefonväxeln stängd.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.
Mailen kommer att besvaras i turordning efter semestern.

Glad sommar!

Sök stöd

Alla föreningar och enskilda medlemmar är välkomna att söka praktiskt stöd och bidrag från distriktet när ni planerar något extra, exempelvis ett läger, konsert eller workshop. Kom ihåg att aktiviteten ni planerar måste vara öppen för alla RUM-medlemmar i distriktet för att er aktivitet ska vara bidragsberättigad.

Bidragsansökan för VGR-distrikten

Bidragsregler för Ungdomsorganisationer i Västra Götalandsregionen

Sök bidrag för Side-By-Side 2019

 

 

X