RUM:s teckning

Sök stöd

Alla föreningar och enskilda medlemmar är välkomna att söka praktiskt stöd och bidrag från det distrikt som ni tillhör när ni planerar något extra; exempelvis ett läger, konsert eller workshop.

Kom ihåg att aktiviteten ni planerar bör vara öppen för alla RUM-medlemmar i distriktet för att er aktivitet ska vara bidragsberättigad. En bidragsansökan måste skickas in minst en månad innan den planerade aktiviteten ska äga rum. Därefter behandlas ansökan vid nästa distriktsstyrelsemöte. När aktiviteten är genomförd måste även en deltagarlista skickas in till distriktet för att aktiviteten skall vara bidragsberättigad.

Bifoga betalningsbekräftelse om du söker bidrag som enskild medlem.

 

Bidragsregler för Ungdomsorganisationer i Västra Götalandsregionen

 

 

 

X